Kommentar
RE: Tvilsom begrunnelse for reservasjonsmulighet