Kommentar
RE: Følges retningslinjene for behandling av hjerteinfarkt?