Kommentar
RE: Afasi - når systemet svikter minst like mye som språke