LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Nye muligheter innen diagnostikk og behandling gir oss flere – ikke færre – dilemmaer å forholde oss til

Dilemmaenes århundre

Barn, skole og bruddskader

To av fem bruddskader hos barn skjer på skolen. Dette viser en studie i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus. Flest bruddskader skjedde under fri lek i friminuttene, ikke i kroppsøvingstimene. Kroppsøvingsfaget bør styrkes for å forebygge overvekt hos barn, mener forfatterne bak studien.

Er fysisk aktivitet skadelig for barn?

Skolerelaterte bruddskader

Depresjon eller demens?

Depresjon og demens av Alzheimers type har mange overlappende symptomer. Sykdomsutvikling, komparentopplysninger, daglig fungering og kognitive tester kan bidra til å skille tilstandene. Ved usikkerhet om diagnosen og når det dreier seg om yngre personer, bør pasienten henvises til spesialisthelsetjenesten.

Depresjon eller demens av Alzheimers type?

Gass i urinveiene

Residiverende urinveisinfeksjoner og hematuri er vanlige årsaker til henvisning til urolog. En kvinne med slike symptomer fikk påvist gass i urinblæren, men årsaken til hennes pneumaturi var ikke fistler til tarm eller genitalia.

En kvinne i 60-årene med pneumaturi

Sikker utredning av sjeldne urinveisinfeksjoner

Sjeldne sykdommer og prioritering

Bør man legge vekt på at en sykdom er sjelden når begrensede helseressurser skal prioriteres? Ja, mener forfatterne av en kronikk om prioritering i helsetjenesten. Også alvorlighetsgrad og behandlingseffekt må telle med i vurderingen.

Sjeldenhet – eget kriterium ved prioritering?

Anbefalte artikler