Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Linda Nilsen Bakken, ph.d. Sleep after first-time stroke. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 31.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Ingrid Poulsen, Glostrup Hospital, Hvidovre, Danmark, Bjørn Bjorvatn, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og Harriet Akre, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Anners Lerdal, Arnstein Finset og Suzie Kim.

Andres Neset, ph.d. Prehospital cardiopulmonary resuscitation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 3.2. 2014.

Bedømmelseskomité: Katarina Bohm, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Johan Herlitz, Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, Sverige, og Mårten Sandberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Jo Kramer-Johansen og Petter Andreas Steen.

Vilde Hoff Bernstrøm, ph.d. Organizational changes and sickness absence in Norwegian hospitals. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 4.2. 2014.

Bedømmelseskomité: Magnus Sverke, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige, Merete Labriola, Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet, Herning, Danmark, og Dag Hofoss, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Lars Erik Kjekshus og Trond Anders Moger.

Ellen Kirstine Kjærulff Jepsen, ph.d. Inpatient treatment of early sexually abused adults: dissociation and outcome. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 6.2. 2014.

Bedømmelseskomité: Bethany Brand, Psychology Department, Towson University, USA, Hans Peter Söndergaard, Kris- och Traumacentrum, Danderyds Sjukhus, Stockhom, Sverige, og Stein E. Opjordsmoen Ilner, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Trond Heir, Willie Langeland og Lars Weisæth.

Mia Cathrine Myhre, ph.d. Infants and toddlers at risk: injuries, abuse and behavioural problems. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 6.2. 2014.

Bedømmelseskomité: Staffan Janson, Avdelning för folkhälsovetenskap, Karlstad Universitet, Sverige, Marit S. Indredavik, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Vegard Bruun Wyller, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Grete Dyb, Jens Bernhard Grøgaard og Siri Thoresen.

Ana Lobato Pascual, ph.d. Molecular characterization of activating receptors in the rat APLEC gene complex. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 6.2. 2014.

Bedømmelseskomité: Gordon Brown, University of Aberdeen, Aberdeen, Storbritannia, Régis Josien, Université de Nantes, Nantes, Frankrike, og Benedicte A. Lie, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Michael Daws og Erik Dissen.

Anne Froholdt, ph.d. Long-term follow-up of chronic low back pain patients randomized to lumbar fusion or cognitive intervention and exercises. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 6.2. 2014.

Bedømmelseskomité: Teija Lund, Orthon orthopaedic Hospital, Helsinki, Finland, Audny Anke, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, og John-Anker Zwart, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Jens Ivar Brox, Olav Reikerås og Inger Holm.

Harald Vikne, ph.d. Kinematics of unconstrained head movements in health and chronic neck pain – influence of muscle physiology and muscle activation patterns. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 6.2. 2014.

Bedømmelseskomité: Karen Søgaard, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense, Danmark, Paul Jarle Mork, Institutt for bevegelsesvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Nada Andelic, Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Veileder: Nina Vøllestad.

Hans Kristian Opøien, ph.d. Endometriosis. Its effect on women undergoing in vitro fertilization treatment. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 7.2. 2014.

Bedømmelseskomité: Anders Nyboe Andersen, Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet, København, Danmark, Mette Haase Moen, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Marit Lieng, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Tom Gunnar Tanbo, Peter Fedorcsak og Thomas Åbyholm.

Kristi Elisabeth Heiberg, ph.d. Recovery of physical functioning after total hip arthroplasty. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 10.2. 2014.

Bedømmelseskomité: Hans Lund, Institut for Idræt og Biomeka-nik, Syddansk Universitet, Odense, Danmark, Liv Inger Strand, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og Johan K. Stanghelle, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Anne Marit Mengshoel og Arne Ekeland.

Eva Margrethe Schumacher, ph.d. Early long-term multichannel EEG recording of the very premature infant: insights into the brain activity the first three days of life and its usefulness as a predictor of neurodevelopmental outcome. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 10.2. 2014.

Bedømmelseskomité: Lena Hellström-Westas, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, Sverige, Trond Markestad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen, og Thor Willy Ruud Hansen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Tom Stiris.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Annette Fromm, ph.d. Ischemic stroke and atherosclerosis at a young age. The Norwegian Stroke in the Young Study. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 31.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Ellisiv Bøgeberg Mathiesen, Universitetet i Tromsø, Christian Georg Thunold Lund, Oslo universitetssykehus, og Lars Birger Nesje, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Ulrike Waje-Andreassen og Lars Thomassen.

Wenche ten Velden Hegelstad, ph.d. Early detection and intervention in psychosis: a long-term perspective. Utgår fra Institutt for biologisk og medisinsk psykologi. Disputas 3.2. 2014.

Bedømmelseskomité: Durk Wiersma, Academic Centre of Psychiatry, Faculty of Medical Sciences, University of Groningen, Nederland, Merete Nordentoft, Institut for Klinisk Medisin, Københavns Universitet, Danmark, og Karsten Specht, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Tor Ketil Larsen, Johannes H. Langeveld og Kenneth Hugdahl.

Åshild Lunde, ph.d. Tensions in practice, knowledge and regulation: genetic counseling in Norway. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 7.2. 2014.

Bedømmelseskomité: Rouven Proz, Bern University Hospital, Sveits, Grethe S. Foss, Bioteknologinemda, og Aina Schiøtz, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Roger Strand og Karin Nordin.

NTNU

www.ntnu.no/aktuelt/disputaser

Siv Helen Moen, ph.d. Influence of inflammation and cancer on mesenchymal stem cell function. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 29.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Maria Grano, University of Bari Aldo Moro, Italia, Janne Reseland, Universitetet i Oslo, og Asbjørn M. Nilsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Therese Standal og Anders Sundan.

Eva Brekke, ph.d. Aspects of glucose metabolism in vitro, in the healthy developing brain and after neonatal hypoxia-ischemia. With particular focus on the pentose phosphate pathway and pyruvate carboxylation. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 31.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Anne-Karine Bouzier-Sore, Centre RMSB, Bordeaux Segalen University, Frankrike, Juan Pedro Bolaños, Institute of Functional Biology and Genomics (IBFG), University of Salamanca-CSIC, Spania, og Torill Eidhammer Sjøbakk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Ursula Sonnewald og Linda White.

Peter Hatlen, ph.d. Lung cancer – influence of comorbidity on incidence and survival. The Nord-Trøndelag Health Study. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 6.2. 2014.

Bedømmelseskomité: Cecilie Svanes, Haukeland universitetssykehus, Rudolf Maria Huber, München University Hospital, Tyskland, og Torbjørn Dahl, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Tore Amundsen, Arnulf Langhammer og Sven Magnus Carlsen.

Mari Løset, ph.d. Genetic predisposition to preeclampsia – genetic association studies on population-based cohorts and transcriptional studies on decidua basalis tissue. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 7.2. 2014.

Bedømmelseskomité: Linda Morgan, University of Nottingham, Storbritannia, Stefan Hansson, Lunds Universitetet, Sverige, og Harald Husebye, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Rigmor Austgulen, Ann-Charlotte Iversen, Eric Moses og Linda Tømmerdal Roten.

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

Helge Stenvold, ph.d. Angiogenic markers as prognostic factors in non-small cell lung cancer (NSCLC). Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 31.1. 2014.

Bedømmelseskomité: Odd Terje Brustugun, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Lars Helgeland, Klinisk institutt, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen, og Terje Risberg, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Roy Bremnes, Tom Dønnem og Lill-Tove Busund.

Therese von Hanno, ph.d. Retinal vascular calibres: risk factors and methodological aspects of retinal vascular imaging. The Tromsø Eye Study – a part of the Tromsø Study. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 6.2. 2014.

Bedømmelseskomité: Einar Stefánsson, Faculty of Medicine, University of Island, Ragnheiður Bragadóttir, Øyeavdelingen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Knut Tore Lappegård, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Ellisiv Bøgeberg Mathiesen og Anne Katrin Sjølie.

Anbefalte artikler