Langvarig bruk av antibiotika

Bjørn Solheim Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 1/2014 står det om kollegabasert veiledning med antibiotika. Hvorfor er det slik at man ved kviser og follikulitt kan gi langvarig behandling med antibiotika, mens det for andre sykdommer ikke er ok eller lovlig, herunder f.eks. borreliose? Ved kviser eller follikulitt har antibiotika også ofte begrenset og/eller kortvarig effekt, med gjerne nye 6 – 12 ukers kurer. Dette er sjelden nevnt i artikler og forskning som vist til i nevnte artikkel, mens det er stor oppmerksomhet rundt luftveisinfeksjoner og bruk av antibiotika.

3146570

Berg MR. Veiledning av leger gir mindre bruk av antibiotika. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 20.

3146572

Dette er en redigert versjon av debatten, publisert på nett 10.1. 2014. http://tidsskriftet.no/article/3120460/

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler