Ansiktet speiler personligheten!

Staale Staalesen Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 3/2014 refereres en undersøkelse som viste at estetisk plastisk kirurgi ikke gjorde pasientene mer attraktive for andre (1). Gjennom et liv, kort eller langt, speiler ansiktet personligheten. Det er mange små muskler som endrer strukturen i ansiktet og er årsak til dette. Det er det som avgjør om man er sjarmerende f.eks. Når man manipulerer på huden, endres dette og små rynker kan strekkes, samtidig som noe av «livet» i ansiktet blir borte.

Dette forholdet kan forklare at man blir vurdert som «yngre», men ikke mer «attraktiv».

Dette er en redigert versjon av debatten, publisert på nett 29.1. 2014. http://tidsskriftet.no/article/3134746

1

Berg MR. Ser yngre ut, men ikke mer attraktiv! Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 284.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler