Smerter hos barn

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  McGrath, Patrick J.

  Stevens, Bonnie J.

  Walker , Suellen M.

  Oxford textbook of paediatric pain

  687 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 150

  ISBN 978-0-19-964265-6

  Oxford textbook of paediatric pain er ment å være standardreferanseverket innenfor emnet smerter hos barn. Målgruppen er alt fra barneleger og anestesileger til allmennleger og psykiatere som jobber med barn. Dette er en omfattende lærebok hvor man tar for seg alle problemstillinger rundt smerter hos barn, fra premature til ungdom. Forfatterne kommer fra mange ulike fagmiljøer i hele verden, med hovedvekt på den engelskspråklige delen.

  Kjøper du boken, får du også tilgang til en nettversjon i 12 måneder. Da kan du blant annet søke, lagre søk eller favorittkapitler og laste ned figurer.

  De 65 kapitlene er sortert under ni hovedemner. Hvert kapittel er systematisk oppdelt etter samme mal, som ender ut i en oppsummering og vurdering av behov for videre forskning. Illustrasjonene er få, men det er en del tabeller, flytdiagrammer og figurer der det er hensiktsmessig. De kliniske kapitlene er krydret med kasuistikker som er med på å belyse problemstillingen.

  Forfatterne begynner med en historisk gjennomgang av smertebehandling hos barn som minner oss om hvor skremmende kort historien for tilstrekkelig smertebehandling og anestesi til barn og spesielt nyfødte/premature er. Boken har en god oversikt over hva som finnes av tidligere litteratur om emnet. Videre følger en gjennomgang av basalforskning på dyremodeller og den nevrofysiologiske bakgrunnen. Forfatterne har lagt mye vekt på den psykososiale delen av det å ha smerter. I de gode kliniske kapitlene tar de for seg spesifikke diagnoser. De dekker også modeller for utvikling av kronisk smerte, tiltak ved smertefulle prosedyrer, måling av smerte, detaljert farmakologi og komplementær behandling, for å nevne noe.

  Vanskelige smerteproblemstillinger er blitt vanlig innenfor pediatrien de senere årene. Det er ofte komplekse årsaker som ligger bak, som kan være vanskelige å finne ut av og derfor kan være frustrerende for både pasient, foreldre og lege. Forfatterne tar for seg denne problemstillingen på en veldig bra måte.

  Fagfolk i mange ulike spesialiteter vil ha nytte av boken. Den vil kunne fungere som et oppslagsverk, men deler kan også leses sammenhengende for å få en mer helhetlig forståelse av emnet. Verket fremstår som en svært grundig og fullstendig oversikt over smerteproblematikk hos barn og ungdom. Jeg mener derfor at det har en naturlig plass i avdelingsbiblioteket på alle barneavdelinger, anestesiavdelinger og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media