Lettlest og fokusert om kateterbasert intervensjon

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kpodonu, Jacques

  Bonan, Raol

  Endovascular and hybrid therapies for structural heart and aortic disease

  294 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 120

  ISBN 978-0-470-65639-6

  Dette er en bok som passer for det «kardiovaskulære multidisiplinære team», dvs. thoraxkirurger, intervensjonskardiologer, karkirurger, radiologer og ellers alle som måtte interessere seg for kateterbasert intervensjon. Den kan dermed også passe for medisinstudenter og turnusleger som vil sette seg inn i feltet.

  Boken er delt i to hoveddeler, en for aortaintervensjon og en for strukturell hjertesykdom. Delene er delt opp i korte, fokuserte kapitler som avsluttes med en rikholdig referanseliste til fordypning. Hvert kapittel er skrevet av en eller flere «kanoner» på området. Det er rikelig med illustrasjoner, både tegninger, bilder, radiologiske fremstillinger og ekkobilder. I tillegg er det en link til videofiler på nettet der man kan se animasjoner og angiografier av prosedyrene.

  Boken er pedagogisk bygd opp med søkelyset rettet mot bildefremstilling. I begynnelsen beskriver forfatterne tilganger og utstyr som benyttes ved stentgraft i aorta, deretter fokuserer de på de spesifikke prosedyrene. Til slutt er det en oppsummering av mulige komplikasjoner.

  Del to omhandler strukturell hjertesykdom, og her begynner forfatterne med å beskrive hybridrommet hvor prosedyrene bør foregå, utstyr og bildefremstilling som bør benyttes. Så beskriver de de ulike tilgangene for kateterbasert aortaklaffbehandling i hvert sitt kapittel. Det er også tatt med et kapittel om suturløse klaffer, men det mangler et kapittel om tilgang via aorta ascendens. For mitralklaffen konsentrerer de seg om en anordning som «klipser sammen» de to mitralseilene. Annet utstyr i utvikling, f.eks. ringer, klaffer, kunstige chordae og ballongdilatasjon omtales så vidt. Til slutt omtales kateterbasert behandling av patent foramen ovale og ductus arteriosus med vaskulære plugger.

  Det eneste negative jeg kan si, er at boken bærer preg av en amerikansk redaksjon. Med det mener jeg at på grunn av strenge krav til utprøving av nytt utstyr henger amerikanerne etter og benytter «gammeldagse» systemer. USA ligger 1 – 2 år etter Europa med hensyn til hvilket utstyr som er lov til å benytte, og indikasjoner. Det er dog tatt med en oversikt over alle de nye kateterklaffene som finnes på markedet, og problemstillingen med klaff-i-klaff/ring er så vidt nevnt.

  Alt i alt er dette en lettlest, oversiktlig, praktisk rettet og fin bok. Videofilene har særdeles stor nytteverdi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media