Arbeidstilsynet satser på sykehusene

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

Ledere, tillitsvalgte og verneombud var i januar invitert til avspark for Arbeidstilsynets satsing i sykehusene. Konferansen ble holdt på NHOs konferansesenter i Oslo.

Under konferansen presenterte Arbeidstilsynet rammene rundt sin satsing. I tillegg delte arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden sine erfaringer om samarbeid om utvikling av eget arbeidsmiljø.

Viktig med åpenhet

Legeforeningens generalsekretær Geir Riise holdt et innlegg der han understreket at åpenhet er «alfa og omega» for et godt arbeidsmiljø. Riise vektla betydningen av en ledelse som prioriterer arbeidet med arbeidsmiljø, og sammenhengen mellom godt arbeidsmiljø og god kvalitet på tjenestene. Han pekte også på at det er avgjørende at de ansatte har trygghet i ansettelsesforholdet sitt for å kunne etablere en åpenhetskultur.

Satsingen omfatter både helseforetak og private sykehus. Arbeidstilsynet vil rette spesiell oppmerksomhet mot måten samarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud fungerer i praksis.

Kan gi enda bedre sykehus

Hanne Gillebo-Blom er Legeforeningens og Akademikernes representant i en partssammensatt gruppe, hvor Arbeidstilsynet, arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden har samarbeidet om premissene for tilsynets satsing i sykehusene.

– Alle representantene i samarbeidsgruppen, med unntak av Spekter, har vært positive til Arbeidstilsynets valg av sykehus som eget satsingsområde i 2014. Denne satsingen gir helseforetakene mulighet til å bli enda bedre!

Vi har gitt våre synspunkter på hvilke temaer tilsynet bør konsentrere seg om, og vi oppfatter tilsynet som svært lydhøre, sier Gillebo-Blom.

Arbeidstilsynet skal i løpet av 2014 utføre såkalte revisjoner ved sju utvalgte sykehus/helseforetak. Det er ennå ikke avklart hvilke sykehus som får besøk av tilsynet.

Anbefalte artikler