25 år med aha-opplevelser

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Institute for Healthcare Improvement (IHI) har fra sin spede begynnelse på slutten av 80-tallet, vokst til å bli en internasjonal bevegelse som har endret måten helsetjenesten kontinuerlig forbedrer seg selv.

Fagdirektør Bjarne Riis Strøm i Legeforeningen foran den store plakaten som omhandler Norge. Foto Jon Helle

«Når du kommer til en mur, kast hatten din over den. Gå så og hent hatten din». Dette lille irske ordtaket oppsummerer kjernen i IHIs visjon. En visjon som ser bortenfor hindre og barrierer og strekker seg etter de utallige mulighetene som finnes for pasienten i helsetjenesten. En visjon som samler fem- til titusen dypt engasjerte mennesker fra hele verden i Orlando, USA hvert år i desember. For å lære av de fremste og utveksle erfaringer på IHIs nasjonale forum. Legeforeningen har deltatt her i en årrekke. Det er en inspirerende opplevelse utenom det vanlige.

Plettfrie systemer

Da en gruppe dedikerte fagfolk ledet av legen Don Berwick opprettet IHI, var målet å redesigne helsetjenesten fra grunnen av. Det skulle skje gjennom systemer luket for feil, sløsing, forsinkelser og en ikke-bærekraftig kostnadsvekst. Et ambisiøst mål.

IHI går praktisk til verks. De begynner med å identifisere et tydelig formål for forbedring med en plan for måloppnåelse. Deretter setter man umiddelbart i gang med mindre tester av de forandringer man tror vil føre til forbedring på kort sikt. Etter hvert som disse testene justeres og viser seg å virke, utvider man testingen og skalaen for forandringer.

En oppskrift på forbedringskultur

IHIs metodikk kan spores tilbake til W. Edwards Demings (1900 – 1993) lære om at visse prinsipper for ledelse kan føre til økt kvalitet og reduserte kostnader. Den såkalte forbedringsmodellen er et enkelt og effektivt verktøy for å hente ut positive forandringer. Modellen stiller tre spørsmål: Hva prøver vi å oppnå? Hvordan kan vi vite at en forandring er en forbedring? Hvilke forandringer kan vi gjøre som vil føre til forbedring? Spørsmålene utløser en «Plan-Do-Study-Act» (PDSA) til bruk for testingen.

Tanken er å bygge en systematisk forbedringskompetanse i enhver organisasjon, hos enhver helseleder, lege og annet personell. Målet er altså en forbedringskultur som gjennomsyrer hele helsetjenesten. Det betyr blant annet at helsetjenesten må gå fra å være et system som gjør noe for pasienten til et system som arbeider sammen med pasienten. Noe som igjen innebærer en helomvending i en rekke spørsmål om organisering og hvordan vi tenker om helse.

IHI har i løpet av sin stolte historie oppnådd mye med sin tilnærming til kvalitets- og forbedringsarbeid. Mye gjenstår. Det er på høy tid at norsk helsetjeneste for alvor blir en del av bevegelsen.

Anbefalte artikler