Kommentar

Tatoveringsfarge

Per-Erik Dahlman
Lucky 7 Tattoos - Oslo
Interessekonflikt:  Nei

På vegne av Norsk Tattoo Union vil jeg komme med en kommentar til artikkelen i Tidsskriftet nr. 3/2014 (1).

Det er ingen hemmelighet at tatoveringsfarge tidligere har vært laget av stoffer som ikke har vært bra å dytte inn i en menneskekropp. Tatoveringsbransjen er en bransje som har vært i kraftig vekst og har hatt en enorm utvikling de siste ti årene. En bransje som vokser så raskt så fort får en rekke utfordringer, og tatoveringsfarge har vært én av disse utfordringene. Det er et stort marked for tatoveringsfarge, med en jungel av forskjellige merker. I tillegg til de anerkjente, trygge merkene sliter bransjen med piratkopier som er nærmest umulig å skille fra de originale. Disse kopifargene, som er laget kun for å tjene penger, gjennomgår ikke de samme kontroller som seriøse europeiske produsenter. I tillegg blir disse fargene brukt av personer som tatoverer hjemme på kjøkken og gutterom uten opplæring innenfor hygiene eller allergier/komplikasjoner.

Jeg er en smule overrasket over at artikkelforfatteren ikke har fått med seg at Norge 1.1. 2009 innførte en av Europas strengeste forskrifter for tatoveringsprodukter (2). For å få den nødvendige godkjenningen for å drive tatoveringsvirksomhet, skal det på hvert enkelt tatoveringsstudio utarbeides internkontrollsystemer med nedskrevne rutiner som ivaretar farene ved tatovering (komplikasjoner/allergier) og de nødvendige skritt for å ta vare på tatoveringen (etterbehandling) (3). Får man utført tatovering på et studio som har sine rutiner i orden, vil faren for å pådra seg infeksjon være langt større i tiden etter at tatoveringen er laget (groperioden) enn under selve tatoveringsprosessen. I tillegg til dette har norsk tatoveringsbransje en forskrift som pålegger oss å fortelle våre kunder om de komplikasjoner som kan oppstå ved å få utført tatovering.

Norsk Tattoo Union har et godt samarbeid med Mattilsynet om tatoveringsprodukter (farger/blekk) og med Folkehelseinstituttet om innrapportering av uønskede hendelser som omhandler tatovering. Unionen kom 9.3. 2012 med en pressemelding som omhandlet farlige stoffer i tatoveringsfarge (4).

Norsk Tattoo Union ser positivt på at den norske legestanden tar tatovering på alvor, og vi ønsker at de uttalelser som måtte komme er korrekte. Vi er Norges eneste bransjeforening for tatovering, og vi tar yrket vårt på alvor. Bruk gjerne våre nettsider og ta kontakt med oss om det er noe leger måtte lure på i fremtiden (5). Vi kan ikke like mye om hud og fagtermer som leger, men vi kan en hel masse om tatovering og de forskriftene vi er underlagt for å utføre vårt virke lovlig.

Mange av oss har selvfølgelig en god del tatoveringer, men på tross av dette er vi faktisk en gjeng med rimelig fordomsfrie og allrighte folk.

Litteratur

1) Gunnarsson GL, Eiriksdotter HB, Knapskog E et al. Tatoveringsblekk – en underkjent helsefare? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 274.

2) FOR-2008-11-03-1189. Forskrift for produksjon, import og omsetning mv. av tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt. http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-11-03-1189?q=tatoveringspr… (14.2.2014).

3) FOR-1998-05-06-581. Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-05-06-581?q=tatovering (14.2.2014).

4) Norsk Tattoo Union. For media. www.norsktattoounion.org/For-Media.html (14.2.2014).

5) Norsk Tattoo Union. www.norsktattoounion.org/ (14.2.2014).

Published: 07.02.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media