Kommentar
Relevant kronikk, men det mangler et viktig poeng