Kommentar

RE: Fosterdiagnostikk med blodprøver

Siri Fuglem Berg
SIHF-Gjøvik
Interessekonflikt:  Nei

I sin kommentarartikkel i Tidsskriftet skriver Salvesen at det bør være ukontroversielt å innføre bruk av cellefritt føtalt DNA for rhesustesting av foster hos rhesusnegative gravide (1). Mener Salvesen at man i disse tilfeller tester kun for rhesusstatus hos foster, eller må kvinnene i tillegg ta imot informasjon om risiko for kromosomavvik hos foster?

Litteratur

1. Salvesen KÅ. Fosterdiagnostikk med blodprøver. Tidsskr Nor Legeforen 2014; e-publisert 14.2. 2014.

Published: 18.02.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media