()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Er det mulig å komme seg i jobb igjen som lege etter å ha vært alvorlig psykisk syk?

  Jeg har gjennomgått grundig sakkyndig psykiatrisk vurdering for å se om jeg kan komme tilbake til legeyrket. Psykiateren mente at jeg skal gradvis friskmeldes, bli ferdig med turnustjenesten og jobbe som lege. Med bakgrunn i denne vurderingen ga Statens autorisasjonskontor for helsepersonell beskjed om at jeg kan skaffe meg hospiteringsplass og jobbe som underordnet lege.

  Jeg var veldig stolt over vurderingen fra psykiateren. Den ga meg tro og håp om at jeg skal klare å realisere meg selv. Jeg var glad for å få en psykiatrisk diagnose. Det ble påpekt at kommunikasjonsproblemer var grunnen til at turnustjenesten ikke ble godkjent. Disse problemene hadde sin bakgrunn i den psykiske sykdommen jeg hadde – og de er borte nå. Sykdommen er i remisjon under pågående behandling.

  Nav prøvde å skaffe meg hospiteringsplass ved det lokale sykehuset, men det gikk ikke. Sykehuset sa pent nei til hospitering. Ettersom jeg var psykisk syk da jeg var der som turnuslege, ville det bli tungt for legene å ha meg der, fikk jeg vite. Jeg spurte da om Nav kunne hjelpe med å skaffe hospiteringsplass ved et annet sykehus, men de sier at det må jeg ordne selv. Hvis jeg ikke klarer å få meg hospiteringsplass på sykehus, bør jeg tenke på alternative jobber.

  Da jeg søkte hospiteringsplass ved et annet sykehus, fikk jeg beskjed om at budsjettet ikke tillater sykehuset å bruke ressurser på å gi meg nødvendig veiledning – dermed kan man ikke tilby hospitering. Kan Legeforeningen hjelpe? Nei, ikke i sånne situasjoner. Legeforeningen kan ikke pålegge sykehus å gi hospiteringsplass til en i min situasjon.

  Av og til tenker jeg at det kanskje ville vært bedre om psykiateren hadde sagt til meg at det ikke er mulig for meg å bli lege i det systemet vi har. Da kunne jeg ha gitt opp drømmene mine.

  Jeg håper at mange legestudenter og leger leser dette. Jeg har erfart noe som mange kan ta lærdom av, mener jeg. Man skal kjempe for å bli frisk etter en alvorlig psykisk sykdom, men det er tungt å kjempe mot systemet også.

  Oppgitt turnuslege

  Forfatteren er anonym, men vedkommendes identitet er kjent for redaksjonen.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media