Ultralyddiagnostikk av pneumothorax

Nils Petter Oveland Om forfatteren
Artikkel

Ultralyd er en bedre diagnostisk metode enn liggende røntgen thorax for diagnostisere pneumothorax og like nøyaktig som CT-undersøkelse for å vurdere progredieringen av pneumothorax over tid.

Nils Petter Oveland. Foto: Privat

Pneumothorax er vanlig etter stump skade mot brystkassen. Overses tilstanden, kan mengden luft inne i brysthulen øke og trykke på hjertet og lungene (trykkpneumothorax). Dette kan være dødelig uten rask og effektiv behandling med thoraxdrenasje. Luft i brysthulen kan være vanskelig å oppdage klinisk, og halvparten av alle tilfeller av pneumothorax kan ikke oppdages på liggende røntgen thorax. Ultralydundersøkelse av lungene er en ny metode for å diagnostisere pneumothorax samt evaluere mengden luft i brysthulen.

I forbindelse med min doktoravhandling utviklet vi en grisemodell med pneumothorax og sammenliknet lungeultralydundersøkelse og røntgen thorax mot referansestandarden CT-undersøkelse. Resultatene viste at ultralydundersøkelse var bedre egnet enn røntgen thorax til å oppdage små mengder luft rundt lungen. Undersøkelsen var nesten like nøyaktig som CT-undersøkelse for å vurdere mengden luft i brysthulen og for å oppdage endringer i størrelsen av pneumothorax over tid.

Vi brukte også grisemodellen til å lære bort lungeultralyd til nybegynnere (legestudenter), som etter én dags øvelse oppnådde en nøyaktighet på 100 % for å diagnostisere pneumothorax.

Våre resultater står i kontrast til dagens praksis, der røntgen ofte er den første og eneste tilleggsundersøkelsen av lungene til traumepasienter i akuttmottaket. Dersom pasienter med pneumothorax skal observeres uten at thoraxdren legges inn, mener vi at ultralyd bør brukes for å følge progrediering av luftmengde i brysthulen. Teknikken er enkel å lære og bør være et naturlig tillegg til dagens kliniske undersøkelse av skadede.

Disputas

Nils Petter Oveland disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 21.10. 2013. Tittelen på avhandlingen er Ultrasound detection of pneumothorax. Development of a porcine pneumothorax model to assess and teach lung ultrasound diagnostics.

Anbefalte artikler