Karstivhet og 24-timersblodtrykk ved sykelig overvekt

Njord Nordstrand Om forfatteren
Artikkel

Vektreduksjon reduserer 24-timersblodtrykksprofilen hos overvektige, men aerob trening og sunt kosthold ser ut til å ha gunstigere effekt enn vektreduksjon på karstivheten.

Njord Nordstrand. Foto: Anja Jasinski Wright

Minst 100 000 nordmenn lider av sykelig overvekt (BMI ≥ 40 kg/m2 eller BMI ≥ 35 kg/m2 og minst én fedmerelatert sykdom). De fleste med sykelig overvekt har høyt kontormålt blodtrykk. Lite er kjent om antatt sterkere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, som nattlig hypertensjon, redusert natt-til-dag-variasjon i blodtrykk og økt stivhet i aorta.

I mitt doktorgradsarbeid gjennomførte vi to kontrollerte kliniske studier med pasienter ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. I den første studien ble ettårseffekten av gastrisk bypass (n = 49) og livsstilsintervensjon (n = 40) på 24-timersblodtrykket sammenliknet. Ved studiestart hadde flertallet av pasientene nattlig hypertensjon og redusert natt-til-dag-blodtrykksratio. Trass i en klinisk signifikant reduksjon i blodtrykk i begge grupper etter ett år, var andelen med nattlig hypertensjon redusert kun i kirurgigruppen.

I den andre studien sammenliknet vi hvordan lavkaloridiett (n = 91) og livsstilsintervensjon med vekt på aerob trening og moderat kalorirestriksjon (n = 88) påvirket stivheten i aorta, målt ved karotid-til-femoral pulsbølgehastighet. Pulsbølgehastigheten ble redusert i betydelig større grad etter livsstilsintervensjon enn etter kirurgi, og denne reduksjonen var uavhengig av vektreduksjonen.

Vektreduksjon etter fedmekirurgi kan normalisere 24-timersblodtrykksprofil, mens aerob trening og sunt kosthold, uavhengig av vektreduksjon, ser ut til å ha gunstig påvirkning på karstivheten hos sykelig overvektige pasienter. Det er ikke vanlig å måle 24-timersblodtrykk og karstivhet i aorta ved sykelig overvekt, men våre studier viser at det kan være viktig å gjennomføre disse undersøkelsene hos slike pasienter.

Disputas

Njord Nordstand disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 31.10. 2013. Tittelen på avhandlingen er Arterial stiffness and nocturnal hypertension in morbidly obese individuals – clinical characteristics and the effects of various weight loss strategies.

Anbefalte artikler