Gir overtidig svangerskap økt risiko for fastsittende skulder?

Eva Astrid Øverland Om forfatteren
Artikkel

Overtidig svangerskap alene øker ikke risikoen for at barnets skuldre blir sittende fast under fødselen. Dette viser en ny norsk studie.

Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix

Fastsittende skuldre under fødselen, skulderdystoki, er en sjelden, men dramatisk situasjon som kan medføre alvorlige komplikasjoner for mor og barn. Hensikten med vår studie var å studere om svangerskapslengde, og dermed overtidig svangerskap, er en selvstendig risikofaktor. Vi undersøkte også om diabetes hos mor påvirker sammenhengen mellom svangerskapslengde og skulderdystoki. Vi brukte data fra Medisinsk fødselsregister og inkluderte alle vaginale fødsler med ett barn i hodeleie i perioden 1967 – 2009, til sammen over to millioner fødsler.

Skulderdystoki forekom i 0,7 % av fødslene. Det var en sterk positiv sammenheng mellom fødselsvekt og skulderdystoki. Barnets vekt øker med svangerskapslengden, og vi fant at forekomsten av skulderdystoki også økte med svangerskapslengden. Etter justering for barnets fødselsvekt var oddsratio for skulderdystoki 1,68 (95 % KI 1,5 – 2,10) ved fødsler i svangerskapsuke 32 – 35 og 0,88 (95 % KI 0,84 – 0,92) for fødsler i svangerskapsuke 42 – 43. Risikoen for skulderdystoki er dermed lavere ved fødsler til termin og ved fødsler etter termin enn ved fødsler før termin ved en gitt fødselsvekt. Epiduralanestesi, forlenget fødselsforløp, vaginal operativ forløsning og diabetes hos mor var også assosiert med økt risiko for skulderdystoki.

Denne studien tyder på at overtidig svangerskap ikke er en selvstendig risikofaktor for skulderdystoki. Ved en gitt fødselsvekt er risikoen større ved fødsel før termin enn ved fødsel etter termin.

Anbefalte artikler