Kommentar
Fortsatt svake argumenter for graderte karakterer