LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Kanskje vi burde styre helsetjenesten litt mer som en storby som New York City enn som en bedrift som Toyota?

Helsebyen

Dødelig vold

Bare et fåtall dødsfall som følge av vold og ulykker kunne vært unngått med bedre traumebehandling. Det viser en gjennomgang av slike dødsfall i Hordaland. Halvparten av dem som døde hadde rusmidler i blodet. Vi må satse mer på skadeforebygging.

Dødsfall som følgje av vald og ulukker i Hordaland 2003 – 04

Nervedestruksjon mot høyt blodtrykk?

Kan høyt blodtrykk senkes ved å destruere sympatiske nervefibre til nyrene? Punktvis kateterablasjon i nyrearteriene, såkalt renal denervering, er under utprøvning mot behandlingsresistent hypertoni, men foreløpig er dokumentasjonen av langtidsresultatene begrenset.

Renal sympatisk denervering ved terapiresistent hypertensjon

Gliaceller og epilepsi

Epilepsi oppfattes gjerne som en funksjonsforstyrrelse i nevroner og synapser. Ny kunnskap tyder på at forstyrrelser i gliacellene, som utgjør om lag halvparten av hjernens volum, også kan bidra.

Antiepileptiske legemidler har ulike virkningsmekanismer, effekter og bivirkninger. Effektene skyldes i hovedsak påvirkning av ionekanaler, gabaerg inhibisjon, glutamaterg eksitasjon og/eller presynaptisk transmitterfrigjøring.

Forskning på glia og epilepsi

Gliacellenes rolle ved epilepsi

Hvordan virker antiepileptika?

Utflod og dysuri hos menn

Leger må spørre en mannlig pasient med symptomer fra urethra om seksuell praksis – kjønn på den eller dem han har hatt sex med, hva slags sex som praktiseres og hvor i verden han har hatt sex. Hvilke prøver bør tas av menn som har sex med menn?

En mann i 30-årene med utflod og dysuri

Hensiktsmessige anbefalinger?

Anbefalte artikler