Norsk Melanom Gruppe (NMG) svarer:

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Medlemmene i Norsk Melanom Gruppe takker kommuneoverlege Oddmund Suhrke for en relevant kommentar. Vi er enige med Suhrke i at bruk av solkrem i enkelte tilfeller muligens kan virke mot sin hensikt dersom resultatet i praksis blir en betydelig forlenget eksponering for UV-stråling. På den andre siden foreligger det en prospektiv studie som kan tyde på at regelmessig bruk av solkrem (solfaktor 16) kan forebygge utvikling av maligne melanomer (1).

  Dessverre er det ikke lenger slik at høye rater av maligne melanomer er forbeholdt Sørøst-Norge. De siste årene har f.eks. Trøndelagsfylkene hatt en svært høy økning av maligne melanomer som ikke kan forklares med sterk trøndersol alene, men må ses i sammenheng med endrede reisevaner etc.

  Vi mener at det ikke er grunn til å tvile på at Kreftforeningens solvettregler er korrekte, men dessverre er det slik at ikke alle følger reglene til enhver tid. Her kommer solvettreglene én gang til: Ta pauser fra solen, f.eks. mellom kl. 12 og 15 – unngå å bli solbrent. Bruk klær, hatt og solbriller. Bruk solkrem med minst faktor 15, og unngå solarium (solarium frarådes for alle under 18 år).

  Dette er en redigert versjon av debatten, publisert på nett 5.11.2013. http://tidsskriftet.no/article/3082712/

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media