Norsk Melanom Gruppe (NMG) svarer:

Jürgen Geisler Om forfatteren
Artikkel

Kommentaren skrevet av Heilo & Håskjold berører ett av mange viktige, men hittil ubesvarte spørsmål: Hvor mye diagnostikk er nødvendig og tilstrekkelig for pasienter med maligne melanomer?

Ultralydundersøkelser blir allerede i dag brukt som et ledd i diagnostikken av maligne melanomer og virker lovende i noen situasjoner. Imidlertid stiller man i dag høye krav til nye medikamenter, og omfattende dokumentasjon fra store kliniske studier er nødvendig mens man ser på kost-nytte-verdien etc.

Vi i Norsk Melanom Gruppe mener at nye diagnostiske muligheter er viktige og burde utvikles og evalueres på like fot med nye medikamenter før disse anbefales til alle pasienter med maligne melanomer, f.eks. i våre nasjonale anbefalinger. Kliniske studier som avklarer nytteverdien av f.eks. høyfrekvente ultralydundersøkelser – innflytelse på residivrisikoen eller totaloverlevelsen – ønskes derfor velkommen!

Anbefalte artikler