Sykdomsbyrde over tid

Jon Anders Halvorsen Om forfatteren
Artikkel

Linder, M. Dennis

Kimball, Alexa B.

Dermatological disease and cumulative life course impairment

161 s, tab, ill. Basel: Karger, 2013. Pris CHF 197

ISBN 978-3-318-02403-6

I denne utgivelsen argumenterer bidragsyterne for at en sykdoms funksjonshemning må vurderes over tid. En sykdom kan ha konsekvenser flere år etter at den starter. Dersom en sykdom, f.eks. psoriasis, begynner i ungdomsårene, kan sykdommen være en medvirkende faktor til uheldige valg og atferd innen livsstil, utdanning og nære relasjoner. Individets fulle livspotensial blir redusert.

Forfatterne peker på at kumulativ livsløpsreduksjon (cumulative life course impairment) er spesielt relevant for pasienter med hudsykdommer, siden disse ofte er kroniske, har lav mortalitet, starter når pasienten er ung og kan være sosialt stigmatiserende.

Av de 15 kapitlene har forfatterne rettet søkelyset mot ulike hudsykdommer i åtte av dem. De resterende kapitlene er av generell karakter (metode, teori, historie etc.) og har interesse utover det dermatologiske miljøet. Metodologiske utfordringer som er knyttet opp til hvordan man kan måle en kumulativ livsløpsreduksjon, blir diskutert.

Dersom kumulativ livsløpsreduksjon blir kartlagt i ulike pasientgrupper, vil klinikere og andre som gjør prioriteringer i helsevesenet, velge riktigere terapi til pasienter med kroniske sykdommer. Boken er et nytt og verdifullt bidrag til en bedre forståelse av sykdomsbyrden til pasienter med kroniske sykdommer.

Anbefalte artikler