Nyttig om kommunikasjon med syke barn

Trine Tangeraas Om forfatteren
Artikkel

Caplan, Rochelle

Bursch, Brenda

How many more questions?

Techniques for clinical interviews of young medically ill children. 324 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 33

ISBN 978-0-19-984382-4

Dette er en bok som handler om strategier for å oppnå god kommunikasjon med syke barn i alderen 5 – 10 år. Målgruppen er ulike faggrupper som jobber med syke barn, og inkluderer barneleger, barnepsykiatere og psykologer, i tillegg til sykepleiere, fysioterapeuter og sosionomer.

Hovedintensjonen er å gi den som intervjuer, innsikt i barns aldersavhengige tenkemåte. Forfatterne presenterer en praktisk tilnærming til samtaler med barn.

I første del gir de en innføring i barns aldersavhengige forståelse for begreper som skiller seg vesentlig fra voksnes tenkemåte. For eksempel er barn konkrete og ikke abstrakte i sin tenkemåte, og de har begrenset tidsforståelse – noe som voksne ofte ikke reflekterer over når de stiller spørsmål og får svar fra barn. Leseren presenteres for 12 retningslinjer som fremmer innhenting av barns egne opplevelser av det som plager dem. I de neste kapitlene tar forfatterne for seg praktisk bruk av samtaleteknikker for barn med ulike tilstander som angst, sinne, atferdsvansker og somatiseringslidelser, for å nevne noen. Et kapittel på 60 sider er viet barn med epilepsi som en modell for en biopsykososial tilnærming.

I den siste delen gir forfatterne råd om hvordan man skal gå frem under spesielt utfordrende samtaler, for eksempel i samtaler med traumatiserte barn og barn som skal dø.

Boken er tettpakket med tekst over vel 300 sider, og illustrasjonene er ikke spesielt gode, men kapitlene er didaktisk oppbygd med rikt siterte fakta om tilstandene, kliniske samtaleeksempler og oppsummerende avsnitt til slutt. Har man lest innledningskapitlet, kan man få mye ut av bare å lese enkeltkapitler. Kunnskap om barns kommunikative utviklingsnivå er en forutsetning for å få til en god anamnese av barna, og boken er et kjærkomment bidrag til økt forståelse av barns tenkemåte under samtaler.

Jeg anbefaler boken spesielt for barneleger og barnepsykiatere/psykologer, men annet helsepersonell som jobber og intervjuer syke barn, vil også kunne ha god nytte av den.

Anbefalte artikler