Kommentar
Presiserte feilslutninger fra St. Olavs hospital.