Kommentar

Trygt med adrenalin i fingre og tær

Vilhjalmur Finsen
St. Olavs hospital
Interessekonflikt:  Nei

Jeg takker Gunnarsson og Rashidi for deres interesse for min sammenfatning av litteraturen vedrørende bruk av lidokain med adrenalin i fingre og tær. Jeg er helt enig i at professor Donald Lalonde har vært en av de viktigste foregangsmennene i nyere tid for å få gjennomslag for bruk av lokalbedøvelse med adrenalin i hånden. Jeg har da også referert til en rekke artikler fra ham og hans medarbeidere i min oversikt.

En overlege og operasjonssykepleier fra vår seksjon for håndkirurgi hospiterte ved hans avdeling i Canada i en uke for å sette seg inn hvordan han praktiserer "wide awake hand surgery", som vi har oversatt til "lys våken håndkirurgi". Vi har nå operert pasienter med denne bedøvelsen en tid ved håndkirurgisk seksjon og har sendt et manuskript til Tidsskriftet som beskriver våre erfaringer det første året.

Hovedgrunnen til gjennomgangen av litteraturen var at vi trengte belegg for at det ikke er fare for nekrose om man bruker adrenalin i lidokainen ved lys våken håndkirurgi. Vi trodde vi var tidligst ute med denne bedøvelsesformen i Norge, men forstår nå at dette ikke er tilfelle. Det skal bli interessant å se om også flere avdelinger tar den i bruk.

Published: 19.11.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media