Kommentar
Protokoll fra styremøte 17.9.13 ved Det medisinske fakultet