Kommentar
Professor Donald Lalonde og kampen for trygg bruk av adrenal