Kommentar

Dobbelte standarder?

Torben Wisborg
Helse Finnmark HF, Hammerfest sykehus
Interessekonflikt:  Nei

Siri Lunde Strømme skriver tankevekkende om kravene til informert samtykke i en tid der "alt" dukker opp på nytt, og der vi minst venter det. Forsiktighet er betimelig og påkrevet. "Bokhandleren i Kabul" illustrerte dette godt.

Tidsskriftet opererer med strenge retningslinjer, av og til rent puritanske. Vi forsøkte å publisere en retrospektiv studie av utrykninger med flysykepleier i en kommune i Nord-Norge, men ga opp etter tre forsøk på å tilfredsstille kravene fra redaksjonen til personvern. Vi rapporterte utrykninger for en 6-års periode, og omtalte blant annet at flysykepleierne deltok i resuscitering etter hengninger, uten å spesifisere nærmere (1) .

Derfor er det overraskende å finne et bilde av fem barn med brudd beskrevet som arbeidsskader i en artikkel (2) som fremheves som gode eksempler i forfatterveiledningen (3). Det står ikke at foreldrene har godkjent bruken av de utilslørte ansikter. Det er vel ikke slik at Tidsskriftet også tar litt lettere på det når ungene er fra Nepal?

Torben Wisborg

1. Wisborg T, Bjerkan B. Air Ambulance Nurses as Expert Supplement to

Local Emergency Services. Air Medical Journal 2014; 33: in press

2. Bøhler E. Det beste i Norge- ikke alltid det beste i verden. Tidsskr Nor legeforen 2011; 131: 1280-1.

3. http://tidsskriftet.no/Innhold/Forfatterveiledningen/Artikkeltyper/Komm… (18.11.13).

Published: 18.11.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media