Kommentar og debatt

I denne spalten publiseres meningsytringer om aktuelle kliniske, vitenskapelige og helsepolitiske emner.

Artikler i spalten skal kunne leses uavhengig av tidligere publiserte artikler i Tidsskriftet.

Slik bygger du opp artikkelen

Artikkelens lengde bør ikke overstige 900 ord, inkludert en innledende ingress på inntil 60 ord. Bruk gjerne 1-2 mellomtitler.

Vi hjelper deg med

Sett deg inn i veiledningen for

Lever inn manuskriptet