Overvekt og kardiovaskulær død i Asia

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Høy kroppsmasseindeks er en sterk risikofaktor for død av kardiovaskulær sykdom i Øst-Asia, men synes å være en svak risikofaktor i Sør-Asia.

  Dette viser en internasjonal forskergruppe som har slått sammen data fra 20 prospektive kohorter fra Øst-Asia (Kina, Taiwan, Singapore, Japan og Korea) og Sør-Asia (India og Bangladesh) for å undersøke sammenhengen mellom kroppsmasseindeks (BMI) og død av kardiovaskulær sykdom (1). Forekomsten av fedme øker betydelig også i denne regionen.

  Analysen omfattet 1,125 millioner deltakere, hvorav 835 000 fra Øst-Asia og 290 000 fra Sør-Asia. Gjennomsnittsalderen var 53,4 år og gjennomsnittlig oppfølgingstid 9,7 år. De fant at østasiater med en BMI på ≥ 25 kg/m2 hadde en økt risiko for død av all kardiovaskulær sykdom sammenliknet med en referansepopulasjon med BMI på 22,5 – 24,9 kg/m². For en kroppsmasseindeks i intervallene 30,0 – 32,4 kg/m², 32,5 – 34,9 kg/m² og 35,0 – 50,0 kg/m2 var hasardratioen henholdsvis 1,59 (95 % KI 1,43 – 1,76), 1,74 (1,47 – 2,06) og 1,97 (1,44 – 2,71). For sørasiater var sammenhengen mindre uttalt.

  – Denne grundige analysen bekrefter at kroppsmasseindeks er en like sterk risikofaktor for kardiovaskulær død i Øst-Asia som i vestlige land, sier Jøran Hjelmesæth, professor ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Universitetet i Oslo, og leder av Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold. Forfatterne hadde ingen klare svar på de avvikende resultatene fra Sør-Asia, men sørasiater med en BMI på ≥ 35 kg/m² hadde like høy risiko for død av koronar hjertesykdom som østasiatene.

  – Sammenhengen mellom kroppsmasseindeks og kardiovaskulær død kunne i stor grad tilskrives fedmeassosiert høyt blodtrykk, men ikke diabetes, sier Hjelmesæth.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media