Fastlegene økte sin kapasitet under svineinfluensapandemien

Nyheter Allmennmedisin
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antallet influensakonsultasjoner i primærhelsetjenesten var over tre ganger så høyt under svineinfluensapandemien i 2009 som i en normal influensasesong.

  Influensaepidemier forekommer hvert år i vinterhalvåret og medfører ekstra press på helsetjenesten. De aller fleste som oppsøker lege på grunn av influensasymptomer, ferdigbehandles i primærhelsetjenesten, dvs. hos fastlegen eller på legevakt. Vi har sammenliknet bruk av fastlege og legevakt under influensapandemien i 2009 med influensasesongen i 2008/09 (1), basert på data fra legeregningskort fra alle landets fastleger og legevakter.

  Under pandemien i 2009 var det mer enn tre ganger så mange influensakonsultasjoner som i 2008/09. Totalt ble det registrert 126 800 influensakonsultasjoner i løpet av pandemien, og omtrent en femdel av disse ble gjennomført på legevakt. For legevakten var dette en økning på 450 % sammenliknet med 2008/09-sesongen. Legevaktene fungerte som buffer i starten av pandemiens hovedbølge ved at kapasiteten på influensakonsultasjoner ble mangedoblet. Deretter var det en stor økning i antall influensakonsultasjoner hos fastlegene, og den vedvarte gjennom hovedbølgen.

  Kapasitetsøkningen på influensakonsultasjoner skjedde på toppen av normal aktivitet. Barn og unge med influensaliknende sykdom ble i større grad behandlet på legevakt enn hos fastlegen. Pandemien førte altså til et stort ekstra press på primærhelsetjenestene, og fastlegene viste at de hadde evnen til å øke sin kapasitet betydelig under en pandemi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media