Kommentar

Observasjonar ved eit mellomstort sjukehus - kvalitet og pas

magnus valland
ålesund sjukehus
Interessekonflikt:  Nei

Spirande ortoped, pasienttryggleik i fokus, godt resultat av kirurgi og freistar minimera ulempa for pasientane. Undrande vandrar eg rundt, observerar kollegaer - høgt utdanna, oppegåande og angjeveleg evne til å nytta grunnleggjande kunnskap og utføra inngrep med høg kvalitet.

Kva tid vart øyro til operatøren sterile ? Fargekode skiller arbeidskleda innan og utanfor operasjonsgangen - kven er den grøne klovnen i kantina ? "Du er gift ser eg. Flott det, men hald den skitne ringfingeren din unna pasienten min ". Sivilklede under ein kvit frakk; for pasienten si skuld - slutt å dra barnebeken frå bleiebytet inn til dei nyopererte.

Liv og lære. Enkle tiltak, store konsekvensar. Bruk kunnskapen i kvardagen.

Publisert: 13.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media