Kommentar
Observasjonar ved eit mellomstort sjukehus - kvalitet og pas