Stortingshøring om kvalitet og pasientsikkerhet

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er viktig og riktig at regjeringen varsler en offensiv tilnærming til pasientsikkerhet og kvalitet. Tiden er overmoden for en slik satsing, og vi har forventninger til iverksettelsen av mange av tiltakene, sa Legeforeningen i høring om stortingsmeldingen.

  Legeforeningen mener det er positivt at Norge endelig har fått en stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet. Meldingen inneholder flere viktige mål og tiltak. Nå er det avgjørende at arbeidet følges opp i praksis, understreket Legeforeningen og signaliserte at de ønsker å bidra i arbeidet med å utvikle gode kvalitetsmål.

  Kvalitet er et sentralt mål for all virksomhet i helsetjenesten.

  Det forutsetter utvikling av et godt nasjonalt system for måling av kvalitet med gode kvalitetsindikatorer som både kan brukes til læring og forbedring på klinisk nivå, samtidig som det gir god og relevant styringsinformasjon. Formålet med å måle kvalitet i helsetjenesten må være læring og kvalitetsforbedring. En kvalitetsindikator må ha viktig, relevant og representativ informasjon for behandlingsenhetene som blir målt. – Kjernepunktet er lokal forankring, sa Gjessing.

  – Kvaliteten på helsetjenestene realiseres i pasientmøtene, understreket Hege Gjessing. Arbeidet med å bedre kvalitet og pasientsikkerhet må derfor primært handle om å tilrettelegge for gode pasientmøter.

  Legeforeningen møtte med følgende delegasjon i Stortinget tirsdag 5. februar: President Hege Gjessing, visepresident og leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen og leder i Overlegeforeningen Jon Helle.

  Les mer: https://legeforeningen.no/Nyheter/2013/Stortingshoring-om-kvalitet-og-pasientsikkerhet/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media