Kommentar
Heilskapleg refusjonsordning naudsynt for likebehandling