LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Det er vanskelig å slutte å gi antibiotika mot milde luftveisinfeksjoner. Nye behandlingsalternativer kan gjøre det lettere

Heller sprettert enn kanon

For mye sovemedisin

Legers forskrivning av sovemedisiner tyder på at mange eldre, særlig kvinner, bruker slike midler fast. Dette fremgår av en studie basert på data fra Reseptregisteret. Hvorfor blir ikke retningslinjene for bruk av hypnotika fulgt?

Mye søvnplager – for mye hypnotika

Utlevering av benzodiazepiner og z-hypnotika fra norske apotek 2004 – 11

Kan øyedråper bedre sinusittplager?

Noen pasienter med symptomer på sinusitt kan ha effekt av øyedråper med kloramfenikol. Dette er konklusjonen i en randomisert pilotstudie utført i allmennpraksis. Større studier er nødvendig for å bekrefte funnene.

Kloramfenikol øyedråper i behandling av maxillarsinusittliknende plager

Malignt melanom

Hvert år får rundt 1 500 nordmenn diagnosen malignt melanom, og de fleste av dem vil bli helbredet med adekvat kirurgi. Ved tykkere lesjoner er prognosen langt dårligere. Nye legemidler gir håp til enkelte pasienter med metastatisk sykdom, men høye kostnader og alvorlige bivirkninger begrenser bruken av dem.

Malignt melanom – diagnostikk, behandling og oppfølging i Norge

Akutte stråleskader

Eksponering for helseskadelig radioaktiv stråling skjer sjelden i Norge. Med økt terrorfare må vi være forberedt på å måtte håndtere stråleskader, bl.a. fra skjulte strålekilder og «skitne bomber». Ved en akutt strålehendelse må man raskt skaffe seg oversikt over stråledoser og vurdere hvilken hjelp hver pasient vil trenge.

Behandling av akutte stråleskader

Anbefalte artikler