()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Det er vanskelig å slutte å gi antibiotika mot milde luftveisinfeksjoner. Nye behandlingsalternativer kan gjøre det lettere

  Heller sprettert enn kanon

  For mye sovemedisin

  For mye sovemedisin

  Legers forskrivning av sovemedisiner tyder på at mange eldre, særlig kvinner, bruker slike midler fast. Dette fremgår av en studie basert på data fra Reseptregisteret. Hvorfor blir ikke retningslinjene for bruk av hypnotika fulgt?

  Mye søvnplager – for mye hypnotika

  Utlevering av benzodiazepiner og z-hypnotika fra norske apotek 2004 – 11

  Kan øyedråper bedre sinusittplager?

  Kan øyedråper bedre sinusittplager?

  Noen pasienter med symptomer på sinusitt kan ha effekt av øyedråper med kloramfenikol. Dette er konklusjonen i en randomisert pilotstudie utført i allmennpraksis. Større studier er nødvendig for å bekrefte funnene.

  Kloramfenikol øyedråper i behandling av maxillarsinusittliknende plager

  Malignt melanom

  Malignt melanom

  Hvert år får rundt 1 500 nordmenn diagnosen malignt melanom, og de fleste av dem vil bli helbredet med adekvat kirurgi. Ved tykkere lesjoner er prognosen langt dårligere. Nye legemidler gir håp til enkelte pasienter med metastatisk sykdom, men høye kostnader og alvorlige bivirkninger begrenser bruken av dem.

  Malignt melanom – diagnostikk, behandling og oppfølging i Norge

  Akutte stråleskader

  Akutte stråleskader

  Eksponering for helseskadelig radioaktiv stråling skjer sjelden i Norge. Med økt terrorfare må vi være forberedt på å måtte håndtere stråleskader, bl.a. fra skjulte strålekilder og «skitne bomber». Ved en akutt strålehendelse må man raskt skaffe seg oversikt over stråledoser og vurdere hvilken hjelp hver pasient vil trenge.

  Behandling av akutte stråleskader

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media