()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.med.uio.no/disputaser/

  Bent Storå, ph.d. Global observations of mother's parenting practices in structured family interactions. Generalizability and validity of therapists and coder ratings. Utgår fra Psykologisk institutt. Disputas 20.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs Universitet, Sverige, Ulf Axberg, Göteborgs Universitet, Sverige, og Mona Bekkhus, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Sonja Heyerdahl og Knut A. Hagtvet.

  Inge Skråmm, ph.d. Infections after orthopedic Surgery. Molecular epidemiology of staphylococcus aureus and efficacy of surveillance. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 20.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Anna Stefansdottir, Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund, Sverige, Kåre Bergh, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Vegard Dahl, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Geir Bukholm, Tom Øresland og Asbjørn Årøen.

  Håkon Haugaa, ph.d. Monitoring of liver grafts with microdialysis catheters. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 20.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: John R. Klinck, Division of Perioperative Care, Addenbrooke's Hospital, Cambridge University Hospitals, Cambridge, Storbritannia, Ola Dale, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Kjetil Sunde, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Tor Inge Tønnessen og Tom Eirik Mollnes.

  Line Foss, ph.d. The influence of work environment and individual factors on the risk of long-term sickness absence. An epidemiological, registry-based 5-year follow-up study. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 20.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Merete Labriola, Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning, Danmark, John Gunnar Mæland, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, og Elin Olaug Rosvold, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Knut Skyberg, Bjørgulf Claussen og Petter Kristensen.

  Sarah Roxana Herlofsen, ph.d. Tissue engineering of hyaline cartilage. Genome-wide investigation of molecular mechanisms during in vitro chondrogenesis.

  Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 24.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Anne Grapin-Botton, The Danish Stem Cell Center, Københavns Universitet, Danmark, Anders Lindahl, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sverige, og Dag Erik Undlien, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Jan E. Brinchmann og Philippe Collas.

  Ragnhild Sørum Falk, ph.d. Epidemiological studies of early-stage breast cancer in the Norwegian breast cancer screening program. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 26.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Lars Holmberg, Regionalt Cancer Centrum, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Sverige, Randi M. Selmer, Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo, og Marit B. Veierød, Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Tor Haldorsen, Per Skaane og Solveig Hofvind.

  Jan Ivar Kåsin, ph.d. Health effects of vibration and noise in helicopters. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Lage Burström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Sverige, Bo Veiersted, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Avdeling for arbeidspsykologi- og fysiologi, Oslo, og Dag Bruusgaard, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Anthony Wagstaff.

  Anne Gudrun Langaas, ph.d. Å berøre og bli berørt – å bevege og bli beveget. Om fysioterapeutstudenters læring om og gjennom kroppen. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 1.10. 2013.

  Bedømmelseskomité: Målfrid Råheim, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Finn Skårderud, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo, og Wenche Schrøder Bjorbækmo, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Anne-Lise Middelthon, Anne Kveim Lie og Kjell Lars Berge.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Karen-Dorthe Bach Nielsen, ph.d. Helbredsscreening i almen praksis. Et kvalitativt studie om menneskers tanker og erfaringer. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 24.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Flemming Bro, Aarhus universitet, Danmark, Annika Forsen, Umeå universitet, Sverige, og Kjell Haug, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Kirsti Malterud.

  Robert Byamugisha, ph.d. The prevention of mother-to-child transmission of HIV programme in Eastern Uganda – men’s involvement in a changing HIV testing policy context. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 24.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Svein Magne Skulstad, Universitetet i Bergen, Andrew Weeks, University of Liverpool, Storbritannia, og Torvid Kiserud, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Thorkild Tylleskär.

  Lene Frøyen Sandvik, ph.d. Squamous cell carcinomas in renal transplant recipients. Analyses of various dendritic cell populations. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 26.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Liv Eidsmo, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Petter Gjersvik, Universitetet i Oslo, og Lars Helgeland, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Silke Appel.

  Gloria Sakwari, ph.d. Dust exposure and respiratory health among Tanzanian coffee factory workers. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 27.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Xaver Baur, Charité Universitätsmedizin Berlin, Tyskland, Vivi Schlünssen, Aarhus University, Danmark, og Stefan Hjörleifsson, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Bente Elisabeth Moen.

  Ann-Helen Kristoffersen, ph.d. Aspects of the use and interpretation of INR and D-dimer in primary and secondary care. Discussed in relation to different phases in laboratory medicine. Utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Disputas 27.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Tomas Lindahl, Linköpings Universitet, Sverige, Per Morten Sandset, Universitetet i Oslo, og Thomas Mildestvedt, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Sverre Sandberg.

  Elisabeth Wik, ph.d. Endometrial carcinoma: a step closer to individualized therapy? Exploring transcriptional alterations in relation to prognostic biomarkers. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 30.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Xavier Matias-Guiu, University of Lleida, Spania, Heidi Lyng, Oslo universitetssykehus, og Rolf Bjerkvig, Universitetet i Bergen.

  Veileder: Helga Salvesen.

  Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

  Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

  www2.uit.no/ikbViewer/page/startsida/forskning/doktorgrader

  Håkon Kvåle Bakke, ph.d. Death after trauma in the rural High North. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 18.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Marie Hasselberg, Director of Doctoral Education, Karolinska Institutet – Department of Public Health Sciences, Stockholm, Sverige, Torsten Eken, Avdeling for anestesiologi, Akuttklinikken og Universitetet i Oslo, og Ellen Nordal, Barneavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge.

  Veiledere: Torben Wisborg og Mads Fredrik Gilbert.

  Karina Olsen, ph.d. Staphylococcus aureus nasal carriage – interplay between host, microbe and the environment. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 20.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Alex van Belkum, Department of Medical Microbiology and Infectious Diseases, Erasmus University Medical Centre, Rotterdam, Nederland, Andreas Matussek, Medicinsk diagnostik, Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Sverige, og Claus Klingenberg, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø.

  Veiledere: Anne-Sofie Furberg og Gunnar Skov Simonsen.

  Norges musikkhøgskole

  Norges musikkhøgskole

  http://nmh.no/sok?q=Disputas

  Tone S. Kvamme, ph.d. Glimt av glede. Musikkterapi med demensrammede som har symptomer på depresjon og angst. Utgår fra Norges musikkhøgskole. Disputas 18.9. 2013.

  Bedømmelseskomité: Hanne Mette Ochsner Ridder, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, Liv Wergeland Sørbye, Institutt for sykepleie og helse, Diakonhjemmet høgskole, og Trygve Aasgaard, Norges musikkhøgskole.

  Veiledere: Gro Trondalen og Hans M. Borchgrevink.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media