Ikke stor effekt av PSA-screening

Per-Henrik Zahl Om forfatteren
Artikkel

I sin leder i Tidsskriftet nr. 16/2013 (1) skriver Anders Angelsen: «Ut fra matematiske modeller er det estimert at PSA-screening bidrar med 45 – 70 % i den observerte reduksjonen i prostatakreftspesifikk død, men at 23 – 42 % av tilfellene av PSA-oppdaget prostatakreft er overdiagnostisering.» I denne modellen forutsetter man at en positiv PSA-test fremskynder tid for en prostatakreftdiagnose (lead time) med 5 – 12 år (1). Vi har nylig studert «lead time» i samme datasett som dem, og vi fant at «lead time» var mellom 0 og 1 år (2). Hvis vi har rett, så er alle deres beregninger gale.

Hvis PSA-testing fremskynder diagnosen med 0 – 1 år, kan man ikke forvente stor effekt av PSA-screening på dødelighet. Dessuten bør man vurdere om korrelasjonen har en annen fortolkning enn tidlig diagnose, for eksempel kan lett forhøyet PSA-nivå skyldes en reaksjon på en liten kreftsvulst som spontant helbredes, og at man måler kroppens reaksjon på spontan regresjon. I så tilfelle er dette ikke tidlig diagnose, men for sen diagnose (diagnostikk av svulster som går over av seg selv).

Angelsen skriver videre: «I en oversiktsartikkel hvor effekten av systematisk informasjon om PSA-testens fordeler og ulemper ble undersøkt, fant man at kun 12 % valgte bort testen etterpå.» Dette tallet avhenger av hvordan man spør, og hvordan man tolker svarene. I randomiserte studier av PSA-screening var det ikke slik at nesten alle (88% hvis man bruker Angelsens argument) krevde å bli testet (3 – 5). Nesten 100 % (noen ville ikke være med på en randomisert studie) godtok at de med 50 % sannsynlighet ikke ble testet. Angelsen skriver også at 46 % av dem med «lavrisiko prostatakreft» godtok ingen behandling. Dette tolker jeg som at menn flest er lite interessert i å bli testet (og heller ikke ønsker å bli unødvendig behandlet), men at leger frister menn til å teste seg ved å gi mangelfull informasjon. En grunn til at leger holder tilbake informasjon, er at de ønsker å beskytte seg selv mot påstander om at svulster er blitt oversett og diagnostisert for sent. Men dette er ingen akseptabel forklaring.

Anbefalte artikler