Flekktyfus i Asia

Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

En type flekktyfus, såkalt kratt-tyfus, er endemisk i deler av Asia og affiserer ca. én million mennesker hvert år. Sykdommen kan føre til multiorgansvikt og død.

Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix

Tyfus er fellesbetegnelse på en gruppe febersykdommer forårsaket av beslektede bakterier (Rickettsia), som smitter gjennom insektsbitt. I Norge forbindes tyfus helst med tidligere tider, men globalt gir fremdeles disse infeksjonene mye sykdom. Flekktyfus forårsaket av bakterien Orientia tsutsugamushi, såkalt kratt-tyfus (scrub typhus), er endemisk i Sørøst-Asia og ble omtalt av Verdens helseorganisasjon i 1999 som «trolig en av de mest underdiagnostiserte årsakene til innleggelse med feber i området» (1). Sykdommen har siden vist økende insidens (1), og årlig rammes nesten én million mennesker (2). Smittemåte er gjennom bitt av middlarver. Uspesifikke symptomer kan vanskeliggjøre diagnostikken.

Et større sykehus sør i India (Christian Medical College, Vellore) har nylig publisert en gjennomgang av 154 pasienter med IgM-bekreftet kratt-tyfus som var innlagt i perioden august 2009 – oktober 2010 (2). Gjennomsnittlig alder var 46 år, og de fleste (77%) var jordbrukere eller husmødre. De vanligste symptomene var feber, tungpust, hoste, kvalme/oppkast, hodepine og myalgi. Tyfus kjennetegnes klinisk av eschar, som er inflammasjon i huden på infeksjonens inngangsport, og dette ble funnet hos 86 av pasientene (55%). 59 pasienter fikk multiorgansvikt (38,3%), 38 fikk blodtrykksfall som krevde behandling med vasoaktive medisiner (24,6%), og 12 pasienter døde (7,8%).

Anbefalte artikler