Flekktyfus i Asia

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En type flekktyfus, såkalt kratt-tyfus, er endemisk i deler av Asia og affiserer ca. én million mennesker hvert år. Sykdommen kan føre til multiorgansvikt og død.

  Tyfus er fellesbetegnelse på en gruppe febersykdommer forårsaket av beslektede bakterier (Rickettsia), som smitter gjennom insektsbitt. I Norge forbindes tyfus helst med tidligere tider, men globalt gir fremdeles disse infeksjonene mye sykdom. Flekktyfus forårsaket av bakterien Orientia tsutsugamushi, såkalt kratt-tyfus (scrub typhus), er endemisk i Sørøst-Asia og ble omtalt av Verdens helseorganisasjon i 1999 som «trolig en av de mest underdiagnostiserte årsakene til innleggelse med feber i området» (1). Sykdommen har siden vist økende insidens (1), og årlig rammes nesten én million mennesker (2). Smittemåte er gjennom bitt av middlarver. Uspesifikke symptomer kan vanskeliggjøre diagnostikken.

  Et større sykehus sør i India (Christian Medical College, Vellore) har nylig publisert en gjennomgang av 154 pasienter med IgM-bekreftet kratt-tyfus som var innlagt i perioden august 2009 – oktober 2010 (2). Gjennomsnittlig alder var 46 år, og de fleste (77%) var jordbrukere eller husmødre. De vanligste symptomene var feber, tungpust, hoste, kvalme/oppkast, hodepine og myalgi. Tyfus kjennetegnes klinisk av eschar, som er inflammasjon i huden på infeksjonens inngangsport, og dette ble funnet hos 86 av pasientene (55%). 59 pasienter fikk multiorgansvikt (38,3%), 38 fikk blodtrykksfall som krevde behandling med vasoaktive medisiner (24,6%), og 12 pasienter døde (7,8%).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media