Lave D-vitaminnivåer gir ikke mer luftveisinfeksjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er ingen sammenheng mellom vitamin D-nivå og forekomst av selvrapportert luftveisinfeksjon blant voksne personer i Tromsø.

  Flere studier har antydet at det er en sammenheng mellom vitamin D og infeksjoner. Vi har nylig publisert en studie fra Tromsø der 6 350 eldre og middelaldrende personer fikk målt nivået av vitamin D (serum 25-hydroksyvitamin D), samtidig som de svarte på spørsmål om de hadde hatt symptomer på luftveisinfeksjon siste uke (1). Hos deltakere med selvrapportert luftveisinfeksjon ble tilleggsfaktorer som røyking, selvrapporterte sykdommer, soleksponering, inntak av fiskemat eller vitaminer, kroppsmasseindeks (BMI) og spirometri kartlagt. Måling av CRP ble tatt med i analysene for å øke validiteten ved spørsmål om luftveisinfeksjon.

  791 (13%) deltakere rapporterte symptomer på luftveisinfeksjon siste uke. Vitamin D-nivå ble klassifisert i kvartiler der man tok høyde for deltakermåned og røyking. Forekomsten av symptomer økte ikke med lavere vitamin D-nivå. Det var ingen sammenheng mellom varighet av symptomer og vitamin D-nivå. Frekvensen av symptomer og samtidig CRP-nivå ≥ 5mg/l viste samme fordeling i vitamin D-kvartiler som symptomer alene.

  Vi fant ingen signifikant sammenheng mellom symptomer på luftveisinfeksjon og inntak av fisk, omega-3-tilskudd, vitamin- og/eller andre kostholdstilskudd eller soleksponering. Hos dem som brukte tran eller fiskeoljekapsler daglig eller av og til, var det en lavere forekomst av symptomer på luftveisinfeksjon siste uke (p = 0,04). Dersom inntak av tran beskytter mot luftveisinfeksjon, skyldes det trolig noe annet enn vitamin D.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media