Kommentar
Boikott av faglig samarbeid med Kina - og andre land?