LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Brukerne skal ha innflytelse, også innenfor forskningen. Men er det hensiktsmessig at de deltar overalt, og blir det lagt til rette for medvirkning?

Brukermedvirkning i forskning – reell innflytelse?

Smittevern i sykehjem

Til tross for en betydelig økning i meticillinresistente gule stafylokokker i Oslo fra 2005 til 2011, var forekomsten i sykehjemmene stabil. Det var liten spredning mellom institusjonene, og over halvparten av sykehjemmene hadde ingen registrerte tilfeller. Ved smitteverntiltak i sykehjem må man ta hensyn til beboernes behov for et godt bomiljø.

Antibiotikapolitikk, smittevern og etikk

MRSA-avdelinger i sykehjem i Oslo

MRSA-funn i sykehjem i Oslo 2005 – 11

Lokalanestesi i fingrene er ikke farlig

Advarsler om at lokalbedøvelse med adrenalin i fingre og tær kan gi nekrose, er ubegrunnet, men forsiktighet bør utvises ved infiserte fingre og ved dårlig sirkulasjon. Adrenalin gir mindre blødning og lengre varighet av bedøvelsen.

Nekrose i fingre og tær etter lokalbedøvelse med adrenalin – en vandrehistorie?

Kreftbehandling kan gi hjerteskade

Enkelte cytostatika, bl.a. antrasykliner og trastuzumab, og strålebehandling mot thorax kan gi hjerteskade. Mindre studier tyder på at ACE-hemmere, angiotensinreseptorblokkere og betablokkere kan forebygge slike bivirkninger, men randomiserte studier mangler.

Kardioprotektiv behandling ved adjuvant kreftterapi

Prioritering er politikk

Norsk lov gir innbyggerne rett til hjelp ved sykdom og skade. Det stilles høye krav til helsehjelpens kvalitet og omfang. Men helsetjenester koster, og budsjettene er stramme. Det er politikerne – ikke leger eller annet helsepersonell – som må bestemme helsetjenestens omfang. Tør de?

Prioritering hører hjemme i politikken

Anbefalte artikler