Kognitive uttrykk ved hjernesykdommer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Koffler, Sandra

  Morgan, Joel

  Baron , Ida Sue

  Neuropsychology

  Science & practice, 1. 320 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 55

  ISBN 978-0-19-979431-7

  Boken er første bind i en planlagt serie av bøker om klinisk nevropsykologi. Arbeidsområdene til kliniske nevropsykologer er stadig voksende, men er ofte forankret i arbeid med å kartlegge kognitiv funksjon ved hjerneskade (1) – både som ledd i diagnosesetting og i rehabiliteringsøyemed. Sentralt er bruken av nevropsykologiske (kognitive) tester av funksjonsnivå. Grove, klassiske tester, som trail making test (TMT) og mini-mental status (MMS), vil være kjent blant mange leger.

  Hensikten med Neuropsychology er å tilby leserne en oppdatering fra den nevropsykologiske forskningsfronten. 

  Temaene går fra ny viten om traumatisk hjerneskade og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i kjølvannet av Irak- og Afghanistan-krigene, til betydningen av kvantitativ hjerneavbilding i atferdsstudier. Hvert av de ti kapitlene er bygd opp som en enkeltstående, kort oversiktsartikkel med eget abstrakt. Kapitlene er nesten utelukkende forfattet av amerikanske eksperter. Et skandinavisk unntak er det fascinerende kapitlet om funksjonelle forskjeller mellom storhjernehemisfærene, hvor Kenneth Hugdahl ved Universitetet i Bergen er førsteforfatter.

  Det første kapitlet er et velkomment tema for nevropsykologiens posisjon i dagens helsevesen. I Evidence-based science and practice in neuropsychology forsøker forfatterne å se hvorvidt dagens nevropsykologiske fagfundament oppfyller idealene for evidensbasert medisin og praksis (EBM/EBP). Forfatterne konkluderer med at feltet har vært tregt i bruken av evidensbaserte standarder, især grunnet manglende konsensus for hvilke testbatterier som skal være gjengs.

  Kapittel sju om strukturell hjerneavbilding er en god introduksjon til hvordan nevroradiologi i økende grad brukes for å studere samvariasjon mellom nevrobiologiske mål og nevropsykologiske testresultater – for eksempel hippocampusatrofi og verbal hukommelsesfunksjon hos demenspasienter.

  Målgruppen er kliniske nevropsykologer og forskere innenfor nevrovitenskapene. Samtidig vil boken være interessant for leger og andre som er nysgjerrige på status quo i studiet av sammenhengen mellom hjernesykdommer og kognisjon. Boken er faglig solid og dekker på en konsis måte relevante deler av den nevropsykologiske forskningsfronten.

  Det store spranget mellom de ulike kapitlenes tematikk gjør at boken ikke har noen rød tråd. Den tjener isteden mer som en twistskål med et utvalg sentrale smakebiter fra hva nevropsykologi i 2013 har å by på. For en lærebok i nevropsykologi bør leseren heller rette blikket mot fagfeltets ubestridte bibel – Neuropsychological assessement (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media