Ny fugleinfluensa i Kina

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ny influensastamme har forårsaket en rekke dødsfall i Kina. Viruset har opphav hos fugler, og mange smittede kan rapportere om direkte kontakt med fjørfe før de ble syke.

  I februar 2013 kom de første rapportene om en ny type influensa med alvorlig forløp i Kina (1), med området rundt Shanghai som episenter (2). Allerede innen utgangen av mars hadde kinesiske forskere kartlagt et tidligere ukjent influensa A-virus (H7N9). Sykdommen kan gi raskt progredierende pneumoni, med akutt lungesviktsyndrom (ARDS), disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og påvirket lever- og nyrefunksjon.

  I en studie fra mars/april ble virusmateriale fra fire infiserte personer sammenliknet med prøver fra 86 fugler i samme område (1), og man kunne konstatere at alle de genetiske segmentene i viruset hadde opphav fra fugleinfluensa. Alle pasientene hadde vært i kontakt med fugler 3 – 8 dager før symptomdebut.

  Innen 10. mai var 131 tilfeller av laboratoriebekreftet influensa A-virus (H7N9) meldt til kinesiske myndigheter. Kliniske karakteristika for 111 av disse ble rapportert i en studie basert på journalgjennomgang (2). Av disse var 85 innlagt i intensivavdeling, 65 trengte respirator, 20 trengte ekstrakorporal membranoksygenering (ECMO), og 30 hadde dødd. 30 pasienter var fremdeles innlagt da studien ble gjennomført.

  Alderssammensetningen likner den man ser ved sesonginfluensa, med medianalder på 61 år, til forskjell fra H1N1-pandemien i 2009 og H5N1-epidemien i 2004, som i større grad affiserte langt yngre mennesker. Forfatterne spekulerer i om forskjellen kan skyldes at eldre er mer eksponert for fugler, og/eller at de har økt komorbiditet som gjør dem ekstra utsatt (2).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media