Kommentar

Vi trenger utdanningsstillinger i allmennmedisin

Oddmund Suhrke
Arendal kommune
Interessekonflikt:  Nei

Antall turnusstillinger er videreført fra et høyt nivå i den gamle ordningen. Antall søkere vil falle når etterslepet fra 2012 er hentet inn. Det er ikke lenger slik at alle leger utdannet i EØS kan melde seg på og få turnusplass. Turnustjenesten er nå starten på spesialisering etter norske regler. Sett fra kommunenes side er det ikke enkelt å opprette flere turnusplasser, ettersom antallet allerede er økt med 300 % de siste 20 år. Derimot er det uten tvil behov for å opprette LiS-stillinger i allmennmedisin. Det er et betydelig etterslep i rekruttering til fastlegekorpset. Her må stat, kommuner og helseforetak samarbeide for å sikre at hele Norge skal ha mulighet til å få fastlege med et rimelig antall pasienter på sin liste.

Published: 07.08.2013
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media