LES MER ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Medisinstudiet bør ha samme karaktersystem som andre akademiske fag, slik det er ved svært mange medisinske læresteder i utlandet

  Bestått/ikke-bestått – en historisk parentes?

  Hvordan lære å bli en god lege?

  Hvordan lære å bli en god lege?

  Medisinstudiet skal forberede studentene til klinisk praksis. Universitetet i Oslo har utviklet et opplæringsprogram for hvordan man kan gå frem for å finne gode svar på vanskelige kliniske spørsmål gjennom målrettet litteratursøk.

  Studentene formes gjennom et langt studium. Hvordan skal studentene utvikle gode holdninger og mestringsfølelse i et effektivitets- og kunnskapsorientert miljø? Hvordan skal man forene fagkunnskap, kliniske ferdigheter og moralsk dømmekraft?

  Profesjonalitet må læres

  Arbeidsfiler som læringsverktøy i kunnskapshåndtering

  Fra kliniske spørsmål til troverdige svar

  Sjeldne misdannelser og gentesting

  Sjeldne misdannelser og gentesting

  Hver for seg er medfødte misdannelser sjeldne, men sammenlagt er de hyppige. Ny sekvenseringsteknologi gjør det nå mulig å undersøke noen, mange eller alle gener samtidig for å diagnostisere sjeldne medfødte syndromer raskere.

  Syndaktyli er en av de vanligste medfødte misdannelser i overekstremitetene. Operativ behandling tar sikte på å skille fingrene og å lage et varig mellomrom mellom dem. Resultatene er vanligvis gode.

  En diagnostisk revolusjon

  Behandling av medfødte sammenvokste fingre

  Brystkreftkirurgi: Litt eller alt?

  Brystkreftkirurgi: Litt eller alt?

  Operasjon ved brystkreft har utviklet seg fra å være et stort mutilerende inngrep til et mer begrenset inngrep med mål om å bevare brystet. Det er til dels store geografiske variasjoner i valg av operasjonsteknikk ved brystkreft, til tross for etablerte og oppdaterte norske retningslinjer. Andelen brystbevarende operasjoner er fallende. Dette viser en analyse av data hentet fra Kreftregisteret.

  Brystbevarende kirurgi – alltid riktig?

  Brystkreftkirurgi i Norge 1986 – 2009

  Helsepolitikk foran stortingsvalget

  Helsepolitikk foran stortingsvalget

  Helse er alltid viktig, særlig foran stortingsvalg. Tidsskriftet har utfordret de politiske partiene til å komme med sine synspunkter på det de anser å være det viktigste helsepolitiske temaet akkurat nå.

  Valg 2013

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media