LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Medisinstudiet bør ha samme karaktersystem som andre akademiske fag, slik det er ved svært mange medisinske læresteder i utlandet

Bestått/ikke-bestått – en historisk parentes?

Hvordan lære å bli en god lege?

Medisinstudiet skal forberede studentene til klinisk praksis. Universitetet i Oslo har utviklet et opplæringsprogram for hvordan man kan gå frem for å finne gode svar på vanskelige kliniske spørsmål gjennom målrettet litteratursøk.

Studentene formes gjennom et langt studium. Hvordan skal studentene utvikle gode holdninger og mestringsfølelse i et effektivitets- og kunnskapsorientert miljø? Hvordan skal man forene fagkunnskap, kliniske ferdigheter og moralsk dømmekraft?

Profesjonalitet må læres

Arbeidsfiler som læringsverktøy i kunnskapshåndtering

Fra kliniske spørsmål til troverdige svar

Sjeldne misdannelser og gentesting

Hver for seg er medfødte misdannelser sjeldne, men sammenlagt er de hyppige. Ny sekvenseringsteknologi gjør det nå mulig å undersøke noen, mange eller alle gener samtidig for å diagnostisere sjeldne medfødte syndromer raskere.

Syndaktyli er en av de vanligste medfødte misdannelser i overekstremitetene. Operativ behandling tar sikte på å skille fingrene og å lage et varig mellomrom mellom dem. Resultatene er vanligvis gode.

En diagnostisk revolusjon

Behandling av medfødte sammenvokste fingre

Brystkreftkirurgi: Litt eller alt?

Operasjon ved brystkreft har utviklet seg fra å være et stort mutilerende inngrep til et mer begrenset inngrep med mål om å bevare brystet. Det er til dels store geografiske variasjoner i valg av operasjonsteknikk ved brystkreft, til tross for etablerte og oppdaterte norske retningslinjer. Andelen brystbevarende operasjoner er fallende. Dette viser en analyse av data hentet fra Kreftregisteret.

Brystbevarende kirurgi – alltid riktig?

Brystkreftkirurgi i Norge 1986 – 2009

Helsepolitikk foran stortingsvalget

Helse er alltid viktig, særlig foran stortingsvalg. Tidsskriftet har utfordret de politiske partiene til å komme med sine synspunkter på det de anser å være det viktigste helsepolitiske temaet akkurat nå.

Valg 2013

Anbefalte artikler