Grunnleggende om blodprøver

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fahmy, Peter

  Bygum Knudsen, Troels

  Blodprøver

  2. utg. 198 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2013. Pris DKK 240

  ISBN 978-87-628-1019-8

  Blodprøver er en kortfattet, dansk pocketbok om kliniske blodprøver. Målgruppen er primært sykepleiere, bioingeniører og medisinstudenter. Den er ment som en grunnleggende innføring i generell kunnskap rundt blodprøvetaking, så vel som helt grunnleggende om fortolkning av de ulike prøvene. I tillegg er det et kapittel hvor forfatterne tar for seg de viktigste organsystemene (hjerte, lunge, nyre, lever etc.) med patofysiologiske aspekter og blodprøvenes rolle ved diagnostikk i disse organsystemene.

  I den første delen går forfatterne igjennom teori rundt referanseområder og analysekvalitet, i tillegg til helt konkrete, praktiske oppskrifter på venepunksjon og arteriell blodgass. Dette er illustrert med enkle, men tydelige figurer.

  Deretter følger en alfabetisk gjennomgang av de vanligste prøvene, men helt uten søkelys på referanseområder. Forfatterne presiserer at boken ikke skal være et oppslagsverk for referanseverdier, og de har derfor også utelatt alle legemiddel- og toksikologiske analyser. Leseren finner likevel referanseområder for et utvalg av de viktigste blodprøvene – på innsiden av omslaget, foran og bak. For hver prøve gir forfatterne en kort beskrivelse av når prøven brukes, hva som måles, og til slutt mulige fortolkninger ved høye og lave verdier.

  Beskrivelsen av prøvene er veldig enkel og klinisk rettet. Dette gjør boken til en verdifull oppslagsbok for medisinstudenter og turnusleger i klinisk praksis, som trenger de kliniske nøkkelpunktene. Den er imidlertid ikke egnet som lærebok, da den teoretiske bakgrunnen er snever.

  I den siste delen, som omhandler generelle organsystemer, går forfatterne noe grundigere inn i patofysiologiske aspekter og blodprøvenes rolle. Dette er også veldig klinisk orientert og representerer en kortfattet gullgruve av klinisk innsikt for medisinstudenter og turnusleger.

  Forfatterne tar kun for seg de viktigste blodprøvene i klinisk arbeid og utelater legemidler, immunologi og spesielle infeksjonsmedisinske analyser. Det er derfor ikke en komplett oversikt over blodprøver eller et oppslagsverk for referanseområder. Dette passer imidlertid helt fint for de fleste ferske leger, og den vil gjøre seg veldig bra i legefrakken de første månedene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media