En foreldet klassiker

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rockall, Andrea G.

  Hatrick, Andrew

  Armstrong , Peter

  Diagnostic imaging

  Includes Wiley e-text. 7. utg. 508 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 40

  ISBN 978-0-470-65890-1

  Målgruppen er medisinstudenter og unge leger i forskjellige spesialiseringer. Hovedmålet er å gi en oversikt over bildediagnostikken, i tillegg til å formidle basiskunnskap. Således har man lagt stor vekt på konvensjonell røntgen.

  Boken er delt inn i kapitler etter organsystemer og byr på en gjennomgang av de viktigste symptomene og sykdomsbildene i henhold til bildediagnostikk. Enkle anatomiske skjemategninger hjelper leseren med å forstå funnene på røntgenbildene. De viktigste punktene er oversiktlig sammenfattet i temabokser.

  Etter en gjennomgang av røntgen følger en kortfattet innføring i ultralyd, computertomografi, magnetresonanstomografi, intervensjonsradiologi og nukleærmedisinske metoder. Til dels fremstår ultralydbildene dessverre som noen år gamle, og gjenspeiler ikke dagens teknologiske standard. CT-bildene er heller ikke alltid av fremragende kvalitet. MR-bildene er derimot akseptable og fremstiller relevant patologi. En detaljert beskrivelse av røntgen tynntarm og colon med enkel- og dobbelkontrast er dessverre av liten aktuell betydning, siden metoden er foreldet (1) og sjelden blir brukt i dag – i hvert fall ikke i Norge. I stedet kunne jeg ønsket meg CT-bilder av relevante problemstillinger innen akuttradiologi som ileus, traume eller postoperative komplikasjoner.

  I slutten av hvert kapittel kunne det vært ønskelig med informasjon om mer utfyllende litteratur eller kildehenvisninger. I stedet blir man henvist til en nettside, der man finner anbefalinger av andre bøker egnet for studenter. I tillegg finner man en digitalversjon av boken og en bildesamling som inneholder akkurat de samme bildene som papirutgaven. Etter å ha lest boken kan leseren teste seg selv via flervalgsoppgaver. Til skuffelse for radiologen blir det ikke henvist til bilder, men bare testet huskestoff.

  Kort sammenfattet kan jeg si at boken egner seg til å få en oversikt over konvensjonell røntgen. Dersom man ønsker informasjon om faget i sin helhet, er nok ikke denne boken førstevalget. På grunn av tittelen – Diagnostic imaging – forventer man dessuten bedre kvalitet på bildene som gjenspeiler aktuell standard. Det er tross alt det radiologien handler om – bildediagnostikk!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media