Allmennmedisin til jubel og glede

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hunskår, Steinar

  Allmennmedisin

  3. utg. 984 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 995

  ISBN 978-82-05-40192-1

  Målgruppen er medisinstudenter og allmennleger i klinisk praksis. For studentene vil den fungere som en lærebok i grunnutdanningen. Layouten i denne tredje utgaven er ny, og boken fremstår som gjennomført og moderne, men også nøktern slik at den er behagelig å bruke.

  Det er seks deler. I første del beskriver forfatterne førstelinjetjenestens rolle og muligheter og begrensninger i allmennmedisin. Så følger en velskrevet del om viktige organovergripende symptomer. Videre får vi en mer tradisjonell oversikt over hvert organsystem, hvor hvert kapittel forbilledlig er delt inn i sykehistorie og klinisk undersøkelse, fulgt av en problembasert beskrivelse av de vanligste kontaktårsakene, symptomene og tegnene, før man går over på den mer «oppsummerende» delen om de forskjellige sykdommene. Avslutningsvis er det en del om problemstillinger i ulike deler av livsløpet, en del om ulike typer konsultasjoner og helt til sist en del om det å være allmennlege.

  Allmennmedisin er pedagogisk, fint oppbygd og lett å bruke. Den fremstår oppdatert i forhold til klinisk praksis beskrevet i digitale informasjonskilder og artikler i Tidsskriftet, og det faglige innholdet sammenfaller godt med de prinsippene vi lærer i grunnutdanningen. Basert på dette vil den være et godt oppslagsverk også for praktiserende leger i allmennmedisin. Jeg er positivt overrasket over hvor bred dekningen er, uten at det går på bekostning av kvaliteten. For å få fullt utbytte av den fagtunge delen om tilstander og sykdommer, mener jeg imidlertid leseren må ha en del grunnleggende kunnskaper om, og forståelse av, hvert enkelt organsystem.

  Utover sykdomsbeskrivelser gir boken noe som er enda viktigere – nemlig et godt overblikk over vanlige problemstillinger i allmennpraksis. Denne store oversikten formidles vanskelig gjennom spredte forelesninger som berører allmennmedisinske temaer. Jeg setter stor pris på det symptomorienterte, problembaserte søkelyset. Vi lærer å tenke bredt og se pasienten i et større bilde, noe som ellers er vanskelig å få med seg i den hektiske grunnutdanningen, der vi hopper fra fag til fag og blir presentert for ulike sykdommers særtrekk. Det som gjør boken enda mer verdifull, er at den fungerer som en nærmest fullkommen praksisveileder i allmennmedisin. Forfatterne forklarer utførlig om allmennlegens rolle, ulike typer konsultasjoner, når man bør henvise og viktige små og store problemstillinger i allmennmedisinen.

  Manglene er få, men jeg savner flere figurer, spesielt i kapitlet om hudsykdommer. I tillegg hadde jeg gjerne sett et avsnitt med en systematisk gjennomgang av klinisk beslutningslære.

  Jeg vil anbefale mine medstudenter å kjøpe boken, også de som er ferske. Dette er en bok man kan ha med seg og ha glede av gjennom hele studietiden. Boken fungerer glimrende som oppslagsverk, men er skrevet så godt at man kan lese store deler sammenhengende. Jeg synes forfatterne klarer å formidle det særegne og fascinerende ved allmennmedisinfaget, og jeg kan ikke få rost den problembaserte formen nok.

  Det er ikke ofte jeg føler jeg at en lærebok gir så mye som denne når det gjelder oversikt og supplerende informasjon i forhold til det som blir undervist, og det man kan finne på Internett. Vi er heldige som har en så grundig og gjennomført bok på norsk, hvor man beskriver norske forhold, med norske lover og regler. Det vil jeg takke forfatterne for.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media