Nytt kurs for ledere!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helsetjenesten trenger gode ledere. Legeforeningen ønsker flere legeledere og mer beslutningsmyndighet til pasientnære ledere.

  Legeforeningen har utviklet et nytt lederkurs som jeg håper blir en suksess. Vi har tall som viser at under 4  % av leger i sykehus ønsker å ta på seg lederansvar. Det er alt for få. Målet må være at mellom 10 og 15  % av leger til en hver tid i hvert fall liker tanken på å skulle bli ledere. Jeg kan nevne en drøss av kolleger jeg mener egner seg som ledere, samtidig vet jeg at flere av disse velger ledelse bort. Hovedgrunnene til at mange leger egner seg godt i lederroller er faglig innsikt, engasjement og handlekraft, evne til å finne de beste løsningene og ønsket om å jobbe med og for andre mennesker. Og for all del; mange ledere i sykehus er allerede leger. Likevel trenger vi flere, og vi trenger mange flere som ser på dette som et mulig og spennende veivalg i en kortere eller lengre periode av yrkeslivet.

  Ett hinder som gjør at mange vegrer seg for å ta på seg lederansvar er frykten for å bli, eller bli oppfattet som en administrator som bare tenker økonomi. Det er ingen grunnløs frykt og derfor må flere ledere få økt reell beslutningsmulighet. Tiden er inne for et skifte i tankesett når det gjelder hva slags type ledelse som fungerer best. Mer må besluttes på lavere nivåer. På dette området henger den offentlige helsetjenesten etter, på samme måte som andre offentlige sektorer også gjør det. Hvis vi får et regjeringsskifte i høst blir nettopp ledelse et område hvor en forskjell bør bli merkbar innen kort tid.

  I sykehus er det også fremdeles et tydelig og usunt skille mellom ledelse og ansatte. Dette ble godt illustrert ved Spekters uttalelser i vår, da Anne Kari Bratten hevdet at ledelse i sykehus er en nærmest umulig oppgave, fordi så mange skal mene så mye. Hun representerer en sterk «de og oss»-holdning som motvirker konstruktive prosesser og som derfor forstyrrer utviklingen av best mulig pasientbehandling. Det blir sagt at det alltid må være interessemotsetninger mellom ledere og ansatte leger. Det ligger angivelig i sakens natur at ansatte alltid vil mer enn det som er mulig å få til. Jeg forstår argumentet, men er usikker på om det er sant. En hovedoppgave for ledere er uansett å peke ut mål og retning som ansatte kan forstå, stille seg bak og jobbe sammen for. Det vil være med på å redusere avstanden mellom ledelse og ansatte uten å ta vekk nødvendige uenigheter. Hvis alle er enige om alt blir det fort stillstand. Uenighet gir bevegelse og utvikling.

  Vårt nye lederkurs er første omgang rettet mot førstelinjeledere i sykehus. Vi har laget dette kurset fordi vi i lang tid har fått tilbakemeldinger fra ledere om at det er behov for mer kunnskap, både om avtaleverk og lover og om forskjellige situasjoner som må håndteres fortløpende. I tillegg er det viktig for oss å tilby et møtested der ledere kan treffe ledere for å diskutere og dele erfaringer, inntrykk, problemer og løsninger.

  For Legeforeningen vil opplæring og utvikling alltid være noe av det vi er aller mest opptatt av, uansett om det gjelder studium, spesialisering, etterutdanning, forskning eller ledelse. Lederkurset tar for seg fire hovedtemaer innen ledelse; Ansvar, kvalitet, teambygging og verdier. Den første kursserien starter i oktober og mange er allerede påmeldt. Påmeldingsfristen er 1. september. Bli med!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media